Gå till sidans innehåll

Självbild och förändringar som sjukdomen orsakat

Självbilden, det vill säga uppfattningen om en själv, berättar för människan vem hen är. Självbilden är en del av identiteten som utvecklas under hela livet.

Människan kan ha en positiv eller negativ självbild och den påverkar hens uppfattning om sig själv och om hens förmågor. Självbilden förändras och utvecklas hos oss alla under hela livet. Självbilden utvecklas då vi får respons på vårt beteende av människorna runtom oss. Responsen hjälper oss att bilda en självbild och ger oss en uppfattning om vad vi är och vad vi kan. Alla har en olika uppfattning om sig själva och det vore viktigt att få en realistisk men positiv uppfattning om sig själv, sin förmåga och sina möjligheter att påverka sitt liv.

Självbilden som en del av identiteten

En sjukdom förstör självbilden och förändrar människan och hens känsla om sig själv. Då man blir sjuk kan man behöva stöd för att stärka självbilden och för att möta sina egna känslor. Till exempel personalen, närstående och vänner kan ge dig stöd. När det uppstår en kris är det viktigt att man ger den tid och inte blundar för den. Det kan kännas utmanande att hantera känslorna men till exempel kamratstöd kan hjälpa märkbart.

Självbilden blir helare och byggs upp på nytt via återhämtningen

Självbilden förnyas och kan bli starkare. Sjukdomen kan ta fram helt nya sidor hos en människa, sådana sidor som man inte har vetat att man har. I bästa fall blir sjukdomen en del av självbilden bland de andra dragen och egenskaperna. Då blir det lättare att ta sjukdomen i beaktande i vardagen.

Uppdaterad 18.10.2022