Gå till sidans innehåll

Under puberteten växer och utvecklas den unga

Förändringarna under puberteten är tecken på att kroppen fungerar som den ska. Styrd av hormonverksamheten, börjar puberteten vanligen i 8–14-årsåldern och den pågår i 3–5 år.

Tidpunkten för och förloppet på puberteten påverkas i synnerhet av ärftliga faktorer, men även näringen och levnadsvanorna har en inverkan. Hos flickorna börjar tillväxten och utvecklingen vanligen tidigare än hos pojkarna. Tidtabellen för hur föräldrarna utvecklats kan bra förutspå när den ungas pubertet börjar. Pojkarnas och flickornas pubertetsutveckling skiljer sig från varandra.

Pojkar

Pojkarnas pubertet börjar vanligen i 9–13,5-årsåldern. Om du upptäcker förändringar som hör till puberteten före det eller om din pubertet inte har börjat, ska du kontakta en hälsovårdare eller en läkare.

Det första tecknet på puberteten är att testiklarna växer. Testiklarna producerar det manliga könshormonet testosteron, som är viktigt för pubertetsutvecklingen. Könshår och svettlukt uppkommer vanligen samtidigt som puberteten börjar. Testosteronet förorsakar också att penisen börjar växa i mitten av puberteten. Tillväxtspurten är i genomsnitt som kraftigast i 13–14-årsåldern. I puberteten växer pojkarnas benbyggnad och muskelmassa, rösten blir lägre och hemoglobinnivån stiger.

Flickor

Flickornas pubertet börjar vanligen i 8–13-årsåldern. Om du upptäcker förändringar som hör till puberteten före det eller om din pubertet inte har börjat, ska du kontakta en hälsovårdare eller en läkare.

Hos flickorna producerar äggstockarna det kvinnliga könshormonet östrogen, som är viktigt för puberteten och som gör att det första tecknet på puberteten uppkommer, brösten börjar växa. Tillväxten kan kännas som en ömhet i brösten. Längdtillväxten ökar och den kraftigaste tillväxtperioden är vanligen i början eller i mitten av puberteten. Könshår uppkommer ofta samtidigt som brösten växer. Östrogenet gör att livmoderns slemhinna mognar och menstruationen börjar vanligen i pubertetens senare fas. När den börjar är den kraftigaste tillväxtspurten redan förbi.

Du kan läsa mer om puberteten på Befolkningsförbundets Hyvä kysysmys sida. Du kan prova på att skriva ett sökord, till exempel puberteti sökfältet.

Uppdaterad 18.10.2022