Gå till sidans innehåll

Vuxnas oro för ungdomars rusmedelsanvändning

Föräldrarnas oroande kan kännas irriterande. Du kan ändå försöka föreställa dig själv i förälderns roll och fundera hur du som förälder skulle agera i motsvarande situation.

Föräldrarna kan också oroa sig för andra saker som inte har att göra med sjukdomen. Föräldrarna kan vara rädda för att barnet på grund av berusning hamnar i olyckor eller kriminell verksamhet när hen skaffar alkohol, tobak eller droger. På fyllan är såväl flickor, pojkar som vuxna mottagliga för att bli utnyttjade, rånade eller misshandlade och våldtagna. Den största rädslan är att den unga dör som följd av våld eller en olycka. Även som myndig lönar det sig att komma ihåg att om du dricker, drick alltid med vänner, med måtta och så att du tar hand om dina kompisar!

Minderåriga får inte köpa alkohol eller tobak. Enligt lagen är det förbjudet att ge eller sälja alkohol åt personer under 18 år.

Myndigheterna (till exempel läkare, sjukskötare, socialarbetare, poliser, lärare) har enligt lagen en skyldighet att göra en barnskyddsanmälan om en minderårig använder rusmedel.

Uppdaterad 18.10.2022