Tukea tarjolla

Aina omat voimat ja keinot eivät riitä ja tarvitaan ulkopuolista apua.

Läheisille on tarjolla paljon erilaista tukea. Tuki voi olla kodinhoitoapua, tukea kriisin hetkellä, kokemusten jakamista tai kuuntelemista. Tuen hakemista ja vastaanottamista ei pidä hävetä. Alta löydät lisätietoa eri tilanteisiin tarjolla olevasta tuesta.

Haitarin otsikkotaso2
Kriisiapu

Kun tilanne kärjistyy, jotain odottamatonta tapahtuu tai kaipaat keskusteluseuraa, MIELI ry:n Kriisipuhelimesta voit saada apua. Kriisipuhelin päivystää joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09 2525 0111. Lisätietoa kriisipuhelimesta löydät täältä:

Sokkivaiheessa psyykkistä ensiapua tarjoavat myös kuntien kriisiryhmät ja -keskukset ja kriisivastaanotto. Myös oman tai omaisesi hoitopaikan lääkäreiltä, hoitajilta, sosiaalityöntekijöiltä ja sairaalapastoreilta voit kysyä apua ja neuvoja kriisitilanteissa. Kriisikeskusten yhteystietoja löydät täältä:

Vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminta tarjoaa tukea läheisille. Vertaistukitoiminnassa samassa elämäntilanteessa olleiden tarjoama tuki on keskeistä. Vertaistuki on monimuotoista, ja jokainen voi etsiä itselleen sopivan muodon itselleen sopivassa vaiheessa.

Lisätietoa vertaistuesta ja etsi vertaistukea -hakukoneen löydät Vertaistalosta:

Erilaiset ryhmät ja kurssit

Läheisille on tarjolla erilaisia ryhmiä eri tilanteisiin.

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, jotka auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä.

Voit tutustua myös Suomen Mielenterveysseuran järjestämiin vertaistukiryhmiin. Tarjolla on ryhmiä muun muassa syöpään sairastuneen läheisille ja omaisille, joiden läheinen on kuollut.

Kuntoutusta omaishoitajille

Omaishoitajat voivat saada Kelan kautta kuntoutusta ja päästä kuntoutuskursseille. Tarjolla on kuntoutusta omaishoitajalle tai sekä omaishoitajalle että hoidettavalle. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta:

Kun läheinen kuolee

Läheisen menettäminen on raskasta, ja erilaisten tunteiden keskellä voi olla vaikea toimia. Aivotalosta löydät lisätietoa vainajan asioiden järjestelyistä. Palliatiivisesta talosta löydät tietoa ja tukea parantumattomasti sairaan läheisenä toimimiseen.

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018