Siirry sivun sisältöön

Minä, omaishoitaja?

Moni auttaa ja tukee läheisiään, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Läheinen voi toimia virallisesti myös omaishoitajana.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoito muodostaa kokonaisuuden, joka koostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksistä ja sisällöstä säädetään laissa. Omaishoito on kunnan järjestämä harkinnanvarainen sosiaalipalvelu. Kunta ja omaishoitaja tekevät keskenään omaishoitosopimuksen, joka sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle. Lisätietoa omaishoidosta löydät Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Lisätietoa muun muassa omaishoidosta, miten yhdistää työ ja omaishoito sekä omaishoitajille järjestettävistä tapahtumista löydät Omaishoitajat ja läheiset -liiton verkkosivuilta.

Päivitetty 16.4.2024