Gå till sidans innehåll

Hur kan jag förbereda mig för oväntade situationer?

Ett insjuknande kan vara en oväntad krissituation, men det kan också medföra plötsliga situationer som det är bra att förbereda sig för i förväg. Att vara förberedd för olika situationer och veta vad man ska göra hjälper dig att agera när det behövs.

När du befinner dig i en krissituation eller när det sker många förändringar i ditt liv är det lätt att glömma vad du behöver ta hänsyn till. Ni kan tillsammans med din insjuknade närstående planera hur ni kan förbereda er för olika situationer eller förändringar som sjukdomen medför. På den här sidan hittar du tips för att göra detta.

Att vara förberedd i förväg och ha skriftliga planer hjälper dig att agera konsekvent i händelse av en oväntad situation. Det lönar sig att göra upp planen i god tid och tillsammans med dina närstående, så att alla vet vad de ska göra. Ni bör alla ha en uppfattning om vad planerna innehåller. Klicka på länken för att skriva ut och utarbeta en krisplan som passar er.

 • En närståendes insjuknande och sjukdom är en kris för hela familjen. Det tar tid att anpassa sig till situationen.

 • Många känslor, såsom rädsla och osäkerhet, hör till saken och är berättigade.

 • Fråga gärna yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller sjukhusets personal om din närståendes situation.

 • Du får tillförlitlig information om sjukdomen till exempel från Hälsobyn.

 • Delta i mån av möjlighet i vårddiskussioner eller mottagningsbesök.

 • Kontakta vid behov arbetsgivaren eller skolan om sjukledighet och skicka vidare eventuella intyg.

 • Om det har inträffat ett olycksfall eller en olycka:

  • Ta reda på försäkringsbolagsuppgifterna för en närstående som skadats i en trafikolycka eller arbetsolycka och anmäl vid behov olyckan till arbetsgivaren.

  • Ta reda på om din närstående har en egen olycksfallsförsäkring för fritid.

  • Spara dokument som rör olyckan, till exempel läkarutlåtanden, beslut från FPA och beslut från försäkringsbolaget.

 • Be om en fullmakt från din närstående person eller, om personen inte kan ge en fullmakt, ett besöksintyg från en läkare. Med den kan du sköta ärenden med till exempel banken, FPA eller försäkringsbolaget.

 • Du kan vid behov få stöd och information om social trygghet och tjänster till exempel från en socialarbetare.

 • Rehabiliteringen är en individuell och ofta tidskrävande process. Fråga den personal som vårdar din närstående när rehabiliteringen börjar och hur man söker stöd.

 • Sjukdomen och de förändringar den medför påverkar hela familjen och den närmaste kretsen. Barnens känslor behöver också uppmärksammas, och du kan berätta för dem om situationen. Fråga på biblioteket efter barnböcker som kan hjälpa er att prata om sjukdomen.

 • Kom också ihåg att ta hand om din egen ork, sök hjälp för dig själv!

 • Träffa andra personer i en liknande situation och sök kamratstöd.

 • Vid behov kan du få stöd från företagshälsovården eller din hälsostation. Det kan hjälpa dig att prata med en yrkesutbildad person.

 • Var medveten om dina egna gränser och ta hand om din ork. Ta hand om ditt eget välbefinnande. Ät, sov, motionera, vila och träffa andra människor som är viktiga för dig.

 • Kom ihåg att sjukdom i familjen är en sak. Det finns andra saker i ditt liv, och attni trots sjukdomen kan göra många trevliga saker.

Uppdaterad 1.3.2024