Gå till sidans innehåll

Vilken information kan jag få om min närståendes situation?

En närstående är ofta ett viktigt stöd för den insjuknade, men den närståendes roll som en del av vården är inte självklar.

Din ställning som närstående är inte garanterad i lag, så det är bra att diskutera med den insjuknade om hens önskemål och synpunkter i fråga om vården. Det är till exempel viktigt att diskutera vem den insjuknade vill att information lämnas ut till och vem som vid behov ska besluta om behandlingen om den insjuknade inte kan göra det själv.

Det är också bra att i en gemensam diskussion med vårdinstansen lyfta fram den närståendes rätt till information. Det är viktigt att se till att vårdinstansen har rätt kontaktuppgifter till de närstående och vet vem information får lämnas ut till. De närstående kan också välja att en av dem ska fungera som kontaktperson med vårdinstansen, vilket underlättar vårdpersonalens arbete. Kom ihåg att information endast lämnas ut med patientens tillstånd och att vårdpersonalen har tystnadsplikt.

Uppdaterad 16.4.2024