Gå till sidans innehåll

Vad är kamratstödsverksamhet?

Kamratstöd erbjuder möjligheten att dela erfarenheter med andra som har upplevt samma sak.

Kamratstöd är ett erfarenhetsbaserat stöd som bygger på att man delar med sig och lyssnar. Kamratstöd är en viktig form av stöd, där stödet från andra i samma livssituation står i centrum. Kamratstöd skiljer sig från andra former av stöd genom att det bygger på människors egna erfarenheter och lärdomar som man delar med sig. En liknande livssituation gör det möjligt att förstå den andra.

Det finns kamratstöd för närstående, liksom för den insjuknade själv. Kamratstöd finns tillgängligt i många former, och var och en kan hitta en form som passar dem i det skede de befinner sig i. Kamratstöd kan omfatta organiserad verksamhet eller spontana möten. I organiserad kamratstödsverksamhet delar kamratstödjaren en liknande erfarenhet, men har kommit längre i sin egen process. Vanligtvis är en kamratstödjare en volontär, utbildad för uppgiften och bunden av tystnadsplikt. Det finns kamratstödsorganisationer för närstående till personer med psykiska problem, närståendevårdare och närstående till personer med cancer och demenssjukdomar.

Sök kamratstöd

Kamrathuset hjälper insjuknade och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset sammanställer det kamratstöd som olika patientföreningar erbjuder.

Kamratstöd som stöd för en närstående

I följande video berättar Satu Kuru, gruppledare för kamratstödsgruppen och utbildare av kamratstödsledare på Leijonaemot, om kamratstödsverksamheten, på finska.

Uppdaterad 16.4.2024