Gå till sidans innehåll

Närstående är ett viktigt stöd för personen som insjuknat

Stöd från närstående har stor inverkan på hälsan. Stödet kan hjälpa den insjuknade att klara sig igenom svåra livssituationer eller att anpassa sig till förändringar i livet. Som närstående är du en viktig faktor i den insjuknades rehabilitering.

När en närstående blir sjuk utlöser det känslor och en krisreaktion även hos hen. Den insjuknade behöver ofta stöd och känner behov av att prata igenom situationen med någon. Stödet från en närstående är ovärderligt. Stödet ger en möjlighet att hantera svåra frågor och ger styrka inför framtiden.

Uppdaterad 1.3.2024