Gå till sidans innehåll

Information om sjukdomar till närstående

När en närstående blir sjuk är behovet av information ofta stort. Sjukdomen väcker frågor och man söker svar. Det är viktigt att du hittar information som du kan lita på.

Hälsobyn har en omfattande samling information om olika sjukdomar. I de olika husen hittar du också information som är riktad till den insjuknades närstående. Nedan hittar du länkar till hus med särskilda avsnitt för närstående.

I Hjärnhuset hittar du information om hjärnsjukdomar och information som är riktad till närstående, till exempel om hjärntumörer eller cirkulationsstörningar i hjärnan.

Huset för genetik och sällsynta sjukdomar innehåller också information om sällsynta sjukdomar ur en närståendes perspektiv.

I Rehabiliteringshuset hittar du information som stöder rehabiliteringen och till exempel en guide för en närstående till en person med en cirkulationsstörning i hjärnan.

I Psykporten finns omfattande information om psykiska störningar hos människor i alla åldrar, samt information för närstående till personer med psykiska problem och missbruksproblem.

Uppdaterad 16.4.2024