Gå till sidans innehåll

Jag, närståendevårdare?

Många människor hjälper och stödjer sina närstående, ibland mer och ibland mindre. En närstående kan också officiellt vara en närståendevårdare.

En närståendevårdare är en person som tar hand om en familjemedlem eller annan närstående som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra särskilda vårdbehov inte klarar sig i vardagen på egen hand.

Närståendevård är en helhet som består av de tjänster som tillhandahålls vårdmottagaren, samt vårdarens vårdarvode, ledigheter och tjänster för att stödja närståendevården. Villkoren för beviljande av och innehållet i stödet för närståendevård fastställs i lag. Närståendevård är en behovsprövad social tjänst som ordnas av kommunen. Kommunen och närståendevårdaren ingår ett avtal om närståendevård, som innehåller en vård- och serviceplan för vårdmottagaren. Du hittar mer information om närståendevård på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Du hittar mer information om närståendevård, hur man kombinerar arbete och närståendevård och evenemang för närståendevårdare på webbplatsen för Förbundet närståendevårdare och vänner.

Uppdaterad 16.4.2024