Gå till sidans innehåll

Hur går man vidare i livet?

Livet går vidare även efter insjuknandet, och det är viktigt att rikta blicken framåt. Ditt liv kan ha förändrats, men det behöver inte förändras helt och hållet.

Även om din närstående är sjuk är det bra att komma ihåg att livet går vidare. Många saker kan ha förändrats, men många saker är också som de har varit. Livsskedet när din närstående insjuknat kan ha fört med sig nya värderingar och tankar som gör att livet känns värdefullt precis som det är.

För att kunna se framtiden som en möjlighet igen är det viktigt att öka din känsla av kontroll i vardagen, göra saker du tycker om och lära dig att tolerera ångestfyllda tankar. Många människor anser att vardagssysslor, att göra saker som är viktiga för dem, att motionera och att träffa vänner är de bästa sätten att upprätthålla sin funktionsförmåga och sin livskvalitet.

Meningsfullhet i livet

Det är viktigt att på nytt fundera på och planera vad du vill ha ut av livet nu och i framtiden. Vad är bra i ditt liv, vad njuter du av och vad skulle du vilja lägga till i ditt liv? Finns det saker som du brukade gilla, men som inte längre är en del av ditt liv? Övningen nedan hjälper dig att strukturera dina tankar.

Ta dig tid att reflektera över följande saker och avsätt minst 30 minuter för dina reflektioner.

Tänk först utifrån ditt eget perspektiv och sedan utifrån den insjuknades eller hela din familjs perspektiv. Diskutera också med dina närstående vad ett meningsfullt liv kan innebära för er tillsammans.

  1. Fundera på hur du skulle vilja att ditt liv såg ut om sex månader. Eller om ett år? Vad innebär ett meningsfullt liv för dig?

  2. Lista saker: Vad skulle du vilja göra, hur skulle du tillbringa din dag? Vad skulle din fritid bestå av? Vilka bra saker finns redan i ditt liv? Hurdana saker njuter du och dina närstående av? Vilka saker upplever du som stressande och betungande?

  3. När du har listat sakerna, stanna upp och fundera på vad som hindrar dig från att leva det liv du vill ha? Kan du göra något åt saken? Kansmå förändringar göra saker möjliga?

Titta på video. I den berättar erfarenhetsexperten på närståendevård Hannu Koivula hur livet fortsatte när hans fru blev sjuk.

Uppdaterad 1.3.2024