Vad händer i kroppen vid astma?

Vid astma är slemhinnan i luftrören inflammerad, vilket leder till ökad slemutsönding i luftrören. Slemhinnan är svullen och flimmerhårens funktion är nedsatt.

Hosta och slem är ofta de första symtomen på astma. Utöver svullna slemhinnor och ansamling av slem tenderar luftrörsväggarna att krampa, vilket leder till att det är särskilt svårt att andas ut. Inflammationen ökar luftrörens känslighet för olika retningar.

Astma reagerar i regel väl på behandlingsläkemedlen. Om en astmainflammation inte behandlas kan den orsaka bestående förändringar i luftrören, vilket ter sig som en irreversibel nedsättning av lungfunktionen och kan ses i de funktionstester som mäter den.

Astman kan börja i vilken ålder som helst. Sjukdomssymtomen och -förloppet är individuella och symtombilden varierar mellan mycket lindrig och svår. Om astman börjar vid vuxen ålder fås den i regel under kontroll med medicinering och ibland kan man bara behöva ta mediciner tidvis. Benägenheten att få astmasymtom fortsätter i regel livet ut.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä