Vad händer i kroppen vid astma?

Vid astma är slemhinnorna i luftrören inflammerade. Till följd av detta ökar slemutsöndringen i luftvägarna, samtidigt som slemhinnorna sväller och flimmerhårens aktivitet minskar. Hosta och ökad slemavsöndring är ofta de första symtomen på astma.

Vid astma uppkommer svullnad och ökad avsöndring av slem i luftrörens slemhinnor. Dessutom kan luftrörens väggar dras samman, vilket gör det svårt för patienten att andas. Detta gäller särskilt utandningen. Inflammationen ökar luftrörens känslighet för olika irritament.

Astma reagerar i allmänhet bra på den vårdande läkemedelsbehandlingen. En obehandlad astmainflammation kan orsaka bestående förändringar i luftrören och leda till permanenta nedsättningar i lungfunktionen och i de lungfunktionstester som mäter den.

Astma kan bryta ut i vilken ålder som helst. Sjukdomens symtom och förlopp är individuella och symtombilden varierar mellan mycket lindriga och svåra symtom. Astma som börjat i vuxen ålder kan i allmänhet hanteras med läkemedel, och ibland behöver patienten endast använda läkemedel periodvis. Benägenheten att få astmasymtom finns vanligen kvar till livets slut.


Nästa sida


Päivitetty  17.10.2017 15.45

 

En obehandlad astmainflammation kan orsaka bestående förändringar i luftrören.

Mer information

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo