Vad händer i kroppen vid astma?

Vid astma är slemhinnorna i luftrören inflammerade. Till följd av detta ökar slemutsöndringen i luftvägarna, samtidigt som slemhinnorna sväller och flimmerhårens aktivitet minskar. Hosta och ökad slemavsöndring är ofta de första symtomen på astma.

Vid astma uppkommer svullnad och ökad avsöndring av slem i luftrörens slemhinnor. Dessutom kan luftrörens väggar dras samman, vilket gör det svårt för patienten att andas. Detta gäller särskilt utandningen. Inflammationen ökar luftrörens känslighet för olika irritament.

Astma reagerar i allmänhet bra på den vårdande läkemedelsbehandlingen. En obehandlad astmainflammation kan orsaka bestående förändringar i luftrören och leda till permanenta nedsättningar i lungfunktionen och i de lungfunktionstester som mäter den.

Astma kan bryta ut i vilken ålder som helst. Sjukdomens symtom och förlopp är individuella och symtombilden varierar mellan mycket lindriga och svåra symtom. Astma som börjat i vuxen ålder kan i allmänhet hanteras med läkemedel, och ibland behöver patienten endast använda läkemedel periodvis. Benägenheten att få astmasymtom finns vanligen kvar till livets slut.

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä