Om Allergi- och astmahuset

Allergi- och astmahuset innehåller information från vårdpersonal om allergiska sjukdomar och astma.

Allergiska sjukdomar och astma har ökat under de senaste åren. Cirka 6–9 procent av finländarna har astma och allergisk sensibilisering konstateras hos allt fler barn och unga.

För många är allergiska sjukdomar eller astma vardag. Det finns information på flera ställen på webben. Allergi- och astmahuset erbjuder tillförlitlig information som tagits fram att yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. Huset är öppet för alla oavsett var man bor eller vårdas. Tjänsten syftar till att ge stöd för allergi- och astmapatienter i vardagen bland annat med hjälp av egenvårdsanvisningar.

I Allergi- och astmahuset hittar du även länkar till andra sidor som ger dig nyttig information om samma ämnen. Dessa länkar har kontrollerats av vårdpersonal. Sidorna i huset utvecklas kontinuerligt och vi tar gärna emot respons från användarna.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.10.2022