Hyposensibilisering och livssituation

Vid hyposensibilisering förbinder sig patienten till en behandling som varar i flera år.

När man överväger att inleda hyposensibilisering är det viktigt att tänka på de effekter som olika livssituationer har på genomförandet av hyposensibiliseringen. Behandlingen varar i regel i 3–5 år, och livssituationen kan förändras under behandlingens gång.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä