Astma

Vad är astma? Hur undersöks och behandlas astma? Här hittar du också information om egenvård och tips på hur du kan klara dig i vardagen med din astma.


​​​​

Astma är en vanlig sjukdom, och totalt 6–9 procent av alla finländare har astma. Astma kan bryta ut i vilken ålder som helst, men vanligast är sjukdomen hos barn och personer som fyllt 40.

Läs mer...

VAD ÄR ASTMA?

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Det är viktigt att säkerställa astmadiagnosen eftersom sjukdomen kräver långvarig behandling. Ibland kräver säkerställandet av diagnosen olika slags blåstester.

Läs mer...

UNDERSÖKNING OCH UPPFÖLJNING

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Astmaläkemedel kan indelas i två grupper: läkemedel som motverkar inflammation (antiinflammatoriska läkemedel) och läkemedel som vidgar luftrören (bronkdilaterande läkemedel).

Läs mer...

LÄKEMEDELSBEHANDLING

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Det är viktigt att känna igen tecknen på att ett astmaskov är på väg och veta hur man ska handla när detta sker.

Läs mer...

ASTMASKOV​

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Vid egenvård behöver patienten ha kunskaper om sjukdomen och veta hur symtomen uppstår och hur läkemedlen påverkar symtomen. Var och en är den bästa experten på sitt eget mående.

Läs mer...

EGENVÅRD

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Det finns astmapatienter i alla åldersgrupper. När livssituationen förändras, kan det uppstå nya utmaningar i astmabehandlingen.

Läs mer...

ASTMA I OLIKA ÅLDERSSTADIER​

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Här finns information om hur du ska handla med sällskapsdjur och vad du ska tänka på när du reser.

Läs mer...

LIVET MED ASTMA


Uppdaterad  17.10.2017