Symtom vid allergisk snuva

Symtomen på allergisk snuva varierar beroende på miljön och årstiden. Symtomen varierar också bl.a. till följd av förekomsten av pollen, en inflammation, den egna motståndskraften och stress.

Symtomen vid allergisk snuva kan i allmänhet hanteras rätt väl med läkemedels- och stödbehandling. Om patienten har haft rikligt med symtom under en pollensäsong, lönar det sig att effektivisera behandlingen under den följande pollensäsongen för att lindra symtomen. Om patienten samtidigt har astmasymtom, kan han eller hon uppleva besvärlig näs- och andtäppa.

Personer som har allergisk snuva kan också ha astma, atopiskt eksem och allergisk ögoninflammation. De kan dessutom lida av återkommande bihåleinflammationer samt av snuva av irritationstyp eller perenn (kontinuerlig) snuva.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä