Resor och astma

Du behöver sällan begränsa ditt resande på grund av astma. I den nya miljön kan det ändå finnas överraskande irritament som förvärrar astman.

Om man har astma är det viktigt att man planerar sin resa omsorgsfullt och förbereder sig på oväntade utmaningar som sjukdomen kan medföra. Läkemedelsbehandlingen ska fortgå även under resan, även om du skulle må bra i resmålet.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä