Astma och yrkesval

Utgångspunkten för handledning vid yrkesval är att man undviker absoluta begränsningar. Om vårdbalansen för astman är bra har man sällan några absoluta begränsningar beträffande arbetet.

Tack vare ett gott arbetarskydd är arbetsförhållandena i allmänhet så bra att personer med astma klarar av att utföra samma arbetsuppgifter som friska. Personer med lindrig astma klarar ofta av arbetsuppgifterna trots olägenheterna på arbetsplatsen. Förutsättningen är att man har tillräcklig medicinering, använder lämplig skyddsutrustning och har en bra arbetsmotivation.

När den unga väljer yrke är det bra om man identifierar riskfyllda arbetsuppgifter och att man får tillräcklig rådgivning om allergier och astma. Ta upp ärendet när du träffar vårdpersonalen på mottagningen.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä