Checklista

Tänk på de omständigheter som nämns nedan. Då bidrar du till en trygg behandling under hela hyposensibiliseringsperioden. När du iakttar anvisningarna kan du minska risken för icke önskade reaktioner.

 • Kontrollera vilka tider injektionerna ges på vårdstället och boka vid behov tid på förhand.
 • Beakta injektionsintervallen i uppdoserings- och underhållsskedena.
 • Ta med legitimation till besöket, till exempel ditt körkort.
 • Ta antihistamin senast 1 timme före injektionen (anvisningen kan variera beroende på sjukhus).
 • Ta förstahjälpsmedicinerna med dig.
 • Ta med ditt kort för hyposensibiliseringen.
 • Se till att du är frisk när du kommer till injektionsbesöket. Du får inte ha en infektionssjukdom med feber eller rikligt med allergi- eller astmasymtom.
 • Reservera tillräckligt mycket tid. Injektionen kan ge dig bieffekter, och då måste du stanna längre på mottagningen för observation.
 • Om du undergår hyposensibilisering mot insektsallergi och får ett insektsstick i naturen, kontakta ditt vårdställe för anvisningar.
 • Iaktta den föreskrivna pausen i allergiinjektionerna.
 • Undvik fysisk ansträngning, bastubad och alkohol på injektionsdagen.
 • Ta inte med dig minderåriga barn till mottagningen.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä