Astma och rusmedel

Rökning, cannabis samt elektroniska cigaretter är hälsoskadliga och förvärrar astmasymtomen. Alkohol kan också orsaka allergi- och astmasymtom.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä