Andra orsaker till snuva

Allergisk snuva är ett allmänt besvär. Därför kan den dölja en annan, sällsynt och allvarlig sjukdom. Om symtomen är otypiska eller om allergiläkemedlen ger dåliga behandlingsresultat, kan det finnas en annan sjukdom i bakgrunden.

Andra orsaker kan vara

 • luftvägsinfektioner
 • förstorad tonsill, som kan orsaka snarkning och andning via munnen
 • vätska som samlas i mellanörat (sekretorisk otit eller s.k. limöra)
 • främmande föremål i näsan
 • strukturella störningar
 • refluxsjukdom (sur magvätska som stiger upp i matstrupen)
 • utdragen rinosinuit (dvs. inflammation i näsans bihålor) som kan förknippas med näspolyper
 • annan sjukdom.

Irritationssymtom och inflammation i näsan kan också orsakas av

 • inomhusluften: torr luft, dålig ventilation, fuktskada, damm
 • variationer i temperaturen, kall utomhusluft
 • antiinflammatoriska medel (överkänslighet för antiinflammatoriska medel förknippas med långvarig polypotisk rinosinuit och astma)
 • många läkemedel
 • parfymer, luktämnen, rengöringsmedel, tvättmedel
 • tobaksrök.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä