Behandling med preparat under tungan

Hyposensibilisering med preparat som läggs under tungan inleds alltid av en läkare som är insatt i behandlingen. Om behandlingen inleds på sjukhuspolikliniken, kommer patienten dit på remiss av en allmän- eller företagsläkare.

 
 

Behandlingen ges i tre års tid. Vid sublingual hyposensibilisering tas den första tabletten i allmänhet på sjukskötarens mottagning. Därefter följs patientens tillstånd upp i en halv timme. I samband med detta får patienten också anvisningar om den fortsatta behandlingen. Om den första dosen inte orsakar några problem kan patienten i fortsättningen ta tabletter en gång om dagen hemma hos sig. För att säkerställa behandlingens effekt är det viktigt att patienten tar preparatet för hyposensibilisering varje dag.

Förstahjälpsmediciner

Tabletter som läggs under tungan kan orsaka lokal klåda och svullnad främst i munnen. Sådana symtom förekommer i allmänhet i hyposensibiliseringens inledande skede och tar slut när behandlingen fortsätter. Det kan uppstå likadana biverkningar som vid hyposensibilisering med injektioner men de är sällsyntare och i allmänhet också lindrigare. På grund av risken för biverkningar ska du ha de gällande förstahjälpsmedicinerna med dig, dvs. antihistamintabletter för lindriga symtom i munnen och kortisontabletter för svårare symtom. Risken för anafylaxi är liten, klart mindre än vid hyposensibilisering med injektioner.

Kostnader

Kostnaderna för sublingual terapi består av hyposensibiliseringspreparatets pris och av kostnaderna för uppföljningsbesöken och förstahjälpsmedicinerna. Hyposensibiliseringspreparaten ackumulerar FPA:s läkemedelstak, som i praktiken överskrids under kalenderåret när patienten får sublingual terapi. För björktablett behövs ett B-utlåtande från en läkare för att man ska få FPA-ersättning. Läs mer under länken Årlig självrisk dvs. läkemedelstak.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä