Gå till sidans innehåll

Anafylaxi

Anafylaxi är en plötslig överkänslighetsreaktion som har allvarliga symtom.

De vanligaste första symtomen på anafylaxi är klåda i hårbottnen, handflatorna och läpparna. Det är också vanligt med rodnad eller nässelutslag på stora områden på huden. Symtomen sprids på några minuter över hela kroppen. Anafylaxin når toppen inom 10–30 minuter. Ju snabbare symtomen börjar och utvecklas, desto svårare är reaktionen.

Reaktionen kan orsakas av ett livsmedel, läkemedel, insektsbett eller någon annan faktor. Det är inte alltid möjligt att utreda orsaken. Det förekommer också en lite risk till anafylaxi i anslutning till injektionerna vid pricktester.

Första symtomen kan vara:

 • värme, rodnad, stickningar eller klåda i huden

 • hjärtklappning

 • känsla av fyllnad i halsen, bröstet, hosta

 • illamående, kräkningar

Symtom som följer första symtomen:

 • svullnad i huden och slemhinnorna

 • nässelutslag

 • svullnad i struphuvudet, heshet

 • väsande andning, hostattacker

 • magont, diarré

 • blodtrycksfall, svettning, blekhet

 • i svåraste fall blockering av struphuvudet, andnings- och hjärtstopp

En anafylaktisk reaktion behandlas i första hand genom att helt undvika den faktor som orsakar reaktionen. När reaktionen bryter ut, är det viktigaste läkemedlet en adrenalininjektion som ska ges omedelbart och utan att tveka. Personer som drabbats av anafylaxi som förknippas med en födoämnesallergi ska alltid ha en adrenalininjektor med sig. När injektorns användningstid går ut, ska man köpa en ny på apoteket.

Dessutom ska patienten ta de ordinerade antihistamin- och kortisontabletterna. Även om man injicerar adrenalin själv vid en anafylaktisk reaktion, ska patienten föras till jouren för fortsatt observation.

Uppdaterad 1.9.2021