Gå till sidans innehåll

Astma och luftkvalitet

Dålig luft inne och ute kan förvärra astmasymtomen. Astmapatienter reagerar individuellt på variationer i luftkvaliteten.

Damm och föroreningar i inomhusluften har större inverkan på astma än utomhusluftens kvalitet. Luften inomhus blir sämre till följd av försummad städning och ordning, många saker i lokalen, rökning inomhus, sällskapsdjur (hos allergipatienter), mikrobtillväxt på fuktskadade material (bakterier, mögelsvampar) och ibland även av utsläpp av kemikalier från bygg- och inredningsmaterial. Dålig luftcirkulation är den främsta orsaken till alla problem med inomhusluften. Läs mer under länkarna Inomhusluften i hemmet och underhåll, Rådgivningstelefoner.

När al och björk blommar på våren får cirka en miljoner finländare allergiska symtom, främst snuva och sveda i ögonen men också astma.

På vårvintern orsakar finfördelat gatudamm snuva och symtom i ögonen. Dammet gör också astmasymtomen värre. Största delen av gatudammet består av små asfalt- och sandkorn, men det innehåller också sotpartiklar, material från däck, bromsar och andra bildelar samt mikrober från jordmånen. Under vårsäsongen finns det också pollen i dammet. I städerna är små partiklar som tränger djupt in i luftvägarna ett särskilt problem. I en internationell jämförelse har våra tätorter dock en bra luftkvalitet. Läs mer under länkarna Polleninformation och Luftkvaliteten i Finland.

När du bränner ved i en öppen spis ska du använda eldstaden på rätt sätt så att du begränsar mängden hälsoskadliga små partiklar till ett minimum. Bränn endast ren ved i eldstaden och försök tända elden ovanpå veden. Läs mer under länken Elda rent.

Uppdaterad 31.8.2021