Gå till sidans innehåll

Vanliga orsaker till allergi

De vanligaste orsakerna till astma och allergisk snuva i Finland är pollen från lövträd och gräspollen samt katt och hund.

Den överlägset vanligaste formen av födoämnesallergi hos vuxna är korsallergi som förknippas med pollen från lövträd. En person som är allergisk för lövträd får symtom i munnen och svalget av rotfrukter och frukter, till exempel äpple och morot. Symtomen kan behandlas med vanliga allergiläkemedel. Klådan och svullnaden i munnen är besvärliga för patienten men leder mycket sällan till någon mer allvarlig allergireaktion.

Uppdaterad 1.9.2021