Gå till sidans innehåll

Insektsallergi

De vanligaste allergierna som har samband med insekters stick är allergi mot gift i getingar och bin, som man kan behandla med hyposensibilering om allvarliga reaktioner uppstår.

Stick av geting, bi och humla orsakar en lokal rodnad och svullnad hos alla, men då är det inte fråga om en allergisk reaktion.

För att en allergisk reaktion ska utvecklas krävs ett tidigare stick, vilket leder till sensibilisering. Följande stick kan ge upphov till en allergisk reaktion som syns i ett stort område. Då uppstår svullnad och kvaddlar kring sticket och även långt utanför stickstället, ofta i stora områden. Följden kan även vara en allmän allergisk reaktion, anafylaxi, som kan vara livsfarlig. Reaktionen efter ett nytt stick kan inte förutses. Allergier undersöks med blodprov.

Allergier mot humlegift är sällsynta. Korsallergi mot gift från getingar eller bin existerar inte. Det finns även ett blodprov för undersökning av detta.

Den som fått en allergisk reaktion bör alltid ha med sig antihistamin- och kortisontabletter samt en adrenalininjektor. Bins gadd blir kvar i stickstället och bör avlägsnas försiktigt och snabbt för att begränsa mängden gift. Bin dör efter sticket och de sticker inte så lätt. Getingar kan sticka flera gånger.

Den som får en mera omfattande reaktion än en lokal reaktion efter ett stick ska undersökas för att utreda allergi mot getingar eller bin. Hyposensibilisering övervägs om allergier konstaterats och patienten fått en allmän allergisk reaktion. Behandlingen ges som injektionsbehandling antingen mot getingar eller bin. Behandlingen hjälper inte mot båda. Hyposensibiliseringen tar vanligen 5 år. Trots hyposensibiliseringen uppmanas den som fått en svår reaktion att alltid ha medicin till hands, eftersom hyposensibiliseringens effekt är svår att förutse.

Uppdaterad 1.9.2021