Gå till sidans innehåll

Egen uppföljning av astman

Astmapatienten är själv den viktigaste måttstocken vid uppföljningen av astmabehandlingen. Målet med behandlingen är att patienten är fri från symtom och har en normal prestationsförmåga, vilket också syns i de blåstester som mäter lungfunktionen.

Om astmapatienten ofta måste använda korttidsverkande luftrörsvidgande läkemedel, kan detta vara ett tecken på att sjukdomen inte är ordentligt under kontroll. Patienten kan själv följa upp astmans balans med PEF-mätningar. Läkemedelsbehandlingen ökas vid behov, om astman inte är ordentligt under kontroll. Det inte alltid möjligt att få symtomen under full kontroll, och då måste man nöja sig med att patienten klarar sig i vardagen.

Patienten kan följa upp astmans balans med PEF-blåsningar. Det är typiskt för astma att symtomen varierar lite under dygnet och att blåsresultatet blir bättre med ett luftrörsvidgande läkemedel. Om symtomen varierar mycket under dygnet och det luftrörsvidgande läkemedlet ger betydligt bättre resultat, är astman inte i balans.

Varje astmapatient ska ha en egen PEF-mätare hemma hos sig. Varje patient har ett individuellt PEF-maximivärde. Därför är också de PEF-gränser för astmaskov som läkaren meddelar individuella. När patientens astmasymtom ökar på grund av en luftvägsinfektion eller av andra orsaker är det viktigt att patienten omedelbart effektiviserar sin astmamedicinering i enlighet med egenvårdsanvisningarna.

Uppdaterad 31.8.2021