Gå till sidans innehåll

Spirometri

Spirometri är ett blåstest som används för astmadiagnostisering och uppföljning av behandlingen.

Spirometri är ett blåstest som, liksom PEF-mätning, hör till de grundläggande undersökningarna vid astma. Metoden undersöker inte bara utandningsflödet utan även lungvolymen före och efter vidgande medicinering.

Ladda ner patientanvisningen om spirometri. Anvisningen har utarbetats av HUS, men kan i tillämplig utsträckning användas i hela landet.

Uppdaterad 31.8.2021