Gå till sidans innehåll

Allergisk ögoninflammation

Allergisk bindhinneinflammation i ögat är en lokal allergisk reaktion. Symtomen är klåda, vattnighet, röda ögon, ljuskänslighet samt lindrig varighet.

Ögonsymtomen kan vara allergins enda eller huvudsakliga form. Det är ofta lätt att själv upptäcka den allergiska bakgrunden för ögonsymtom, då symtomen klart framträder under pollensäsongen (se pollenkalendern) eller när patienten exponeras för allergener, till exempel djur.

Man kan själv behandla symtomen på säsongsartad allergisk bindhinneinflammation med receptfria antihistamintabletter eller kromoglikatögondroppar.

Torra ögon orsakar ofta liknande symtom som allergisk ögoninflammation och de förekommer ofta tillsammans. Du kan köpa fuktande ögondroppar receptfritt på apoteket. Ögondropparna kan användas samtidigt med allergiläkemedel.

I svåra fall kan det vara nödvändigt med läkemedelsbehandling som ordineras av läkaren. Det kan också bli motiverat med hyposensibilisering. Kronisk, dvs. långvarig bindhinneinflammation kräver behandling året om.

Uppdaterad 1.9.2021