Gå till sidans innehåll

Astma och motion

Motion är viktigt även för att upprätthålla konditionen hos en person med astma. När patienten har en bra allmän kondition, orkar han eller hon bättre med de dagliga sysslorna och är ofta dessutom piggare och mer energisk.

Regelbunden motion hjälper personer med astma att förbättra sin prestationsfömråga och livskvaliteten. Motion kan även bidra till en bättre vårdbalans. Man kan börja motionera mer genom att röra på sig i vardagen och undvika att sitta.

De flesta som har astma har upplevt symtom i anslutning till fysisk ansträngning, vanligen andnöd, vinande andning och hosta. När en bra vårdbalans har erhållits för astman ska man inte låta tråkiga erfarenheter stå i vägen utan börja motionera mera.

Det är särskilt viktigt att man börjar motionera om man rört sig mindre på grund av rädsla för astmaanfall eller om man lider av övervikt. Vid behov kan du ännu gå igenom med den vårdande läkaren hur medicinerna ska tas när du motionerar. Dina egna preferenser ska vara utgångspunkten när du söker en lämplig motionsform. De flesta idrottsgrenarna passar för astmatiker.

För vuxna rekommenderas minst 2 timmar 30 minuter måttlig motion per vecka eller 1 timme 15 minuter ansträngande motion per vecka för att förbättra uthålligheten. Dessutom rekommenderas träning som förbättrar muskelstyrkan och stabiliteten två gånger per vecka.

Det är bra att börja träningen lugnt, värma upp omsorgsfullt och undvika att bli snabbt andfådd. Ett bra sätt att undvika att starten blir för ansträngande är att andas in genom näsan i början av träningen. När du motionerar är det bra att fokusera på att andas så fritt som möjligt, så att du inte håller andan eller kippar efter andan i onödan. Du kan även minska ansträngningen och vila under träningen. Motionera enligt din egen kondition och njut av motionen! Läs mer under länken Rekommendation om vuxnas motion.

Ansträngningsastma är inte en undertyp till astma. Om vårdbalansen för astman är dålig och ansträngningen är för kraftig kan vem som helst med astma få ett ansträngningsastmaanfall.

Ett större luftflöde i luftrören till följd av andfåddhet får vatten att avdunsta från slemhinnorna. När slemhinnorna torkar blir inflammationscellerna på luftrörens väggar irriterade så att de frigör signalsubstanser som försvårar andningen.

Ansträngningsastmasymtom kan i regel förebyggas genom att man tar regelbunden antiinflammatorisk medicinering. Om en person som lider av astma får symtom vid ansträngning är det oftast ett tecken på otillräcklig medicinering. När man tar luftrörsvidgande läkemedel på förhand kan man förebygga reaktioner orsakade även av hård ansträngning.

Alla andningssymtom vid ansträngning beror dock inte på astma, inte ens en vinande andning. Ibland behövs specificerande undersökningar för att man ska kunna få reda på orsaken.

Vid akut sjukdom till exempel vid astmaskov och förkylning är det bra att undvika ansträngande motion. Lätt motion är tillåten. När sjukdomen har gått över ska du börja med lätt motion.

Personer med astma ska använda astmaläkemedel enligt läkarens ordination. Om du använder luftrörsvidgande läkemedel före motion, ska du ta läkemedlet 15–30 minuter före prestationen.

Under den värsta pollensäsongen och vid sträng kyla är det oftast bäst att motionera inomhus. Andningsmasker som skyddar mot kyla minskar andfåddhetens torkande effekten på slemhinnorna och risken för astmaanfall minskar.

Efter att man har haft en virusinfektion bör man ta en tillräckligt lång paus från motionen: en bra minnesregel är att återhämtningstiden är minst dubbelt så lång som själva sjukdomstiden.

Astma är särskilt vanligt bland uthållighetsidrottare. Det verkar som om en intensiv träning ökar risken för att insjukna i astma. Astma förhindrar emellertid inte en framgångsrik idrottskarriär bara man får rätt medicinering.

Astmaläkemedel som man andas in ger ingen fördel för friska idrottare och man har i huvudsak slopat dopingbegränsningarna för dessa läkemedel.

Om du idrottar på nationell nivå ska du läsa igenom de gällande bestämmelserna på antidopingkommitténs webbplats och om du tävlar på internationell nivå finns reglerna på det egna internationella specialidrottsförbundets webbplats. Läs mer under länken Astmamedicinering.

Det är viktigt och nödvändigt att röra på sig. Trots det behöver vi också vila, återhämta oss och koppla av. Det är viktigt att du är lyhörd för hur du känner dig och hur du orkar!

Uppdaterad 31.8.2021