Hyposensibilisering

 


​​​​​​​​​​​​Information och praktiska instruktioner till dem som funderar på hyposensibilisering.

​​​​

Hyposensibilisering är en långvarig behandling som ges vanligen i form av injektioner (allergivaccinationer) eller som tabletter eller droppar som läggs under tungan (sublingual terapi).

Läs mer...


VAD ÄR HYPOSENSIBILISERING?

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Cirka 80–90 procent av alla patienter som får hyposensibilisering har nytta av behandlingen. Hyposensibiliseringen gör symtomen lindrigare hos personer som har svåra symtom, men gör inte patienten helt symtomfri.

Läs mer...


FÖR- OCH NACKDELAR​

​​​​

Beslutet om hyposensibiliseringsbehandling fattas tillsammans med patienten, när en läkare som är insatt i allergologi har konstaterat att det finns grunder för hyposensibilisering och att behandlingen kan utföras tryggt.

Läs mer...


FÖR VEM LÄMPAR SIG HYPOSENSIBILISERING?​

​​​​​​​​​​​​
​​​​

När man överväger att inleda hyposensibilisering är det viktigt att tänka på de effekter som olika livssituationer har på genomförandet av hyposensibiliseringen.

Läs mer...


HYPOSENSIBILISERING OCH PATIENTENS LIVSSITUATION

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Hyposensibilisering inleds vanligen på sjukhuspolikliniken, dit patienten kommer på läkarremiss. Hyposensibilisering med vaccinationer utförs också på privata läkarstationer.

Läs mer...


HYPOSENSIBILISERING MED INJEKTIONER

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Hyposensibilisering med preparat som läggs under tungan inleds alltid av en läkare som är insatt i hyposensibiliseringsbehandling. Om behandlingen inleds på sjukhuspolikliniken, kommer patienten dit på remiss av en allmän- eller företagsläkare.

Läs mer...


HYPOSENSIBILISERING MED PREPARAT SOM LÄGGS UNDER TUNGAN​