Vanliga orsaker till allergi

De vanligaste orsakerna till astma och allergisk snuva i Finland är pollen från lövträd och gräspollen samt katt och hund.

​​

​​​​​Den överlägset vanligaste formen av födoämnesallergi hos vuxna är korsallergi som förknippas med pollen från lövträd. En person som är allergisk för lövträd får symtom i munnen och svalget av rotfrukter och frukter, till exempel äpple och morot. Symtomen kan behandlas med vanliga allergiläkemedel. Klådan och svullnaden i munnen är besvärliga för patienten men leder mycket sällan till någon mer allvarlig allergireaktion.​​

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä