Astma vid graviditet

Under graviditeten ska astma skötas väl. Om modern har astma som har en dålig vårdbalans, ökar risken för olika problem under graviditeten klart. Barnet kan födas i förtid eller ha en för låg vikt.

Det är bra att tala med sin egen läkare om astma- och allergiläkemedlens lämplighet och dosering redan när man planerar graviditeten. Senast ska man göra det när graviditeten börjat.

Astmasymtomen kan antingen öka eller minska under graviditeten. Ibland sker det inga förändringar i symtomen. I praktiken fortsätter samma medicinering som före graviditeten, om inte situationen försämrats till den grad att patienten behöver ta mer läkemedel. Du ska inte sluta ta dina astmaläkemedel på grund av graviditeten.

Användningen av astmaläkemedel

Läkemedel som man andas in utgör grunden för behandlingen av astma och alla dessa preparat kan användas under graviditeten. I läkemedlens bipacksedlar anges oftast att läkemedlen inte undersökts hos gravida, vilket är sant. Informationen om att läkemedlen är trygga även under en graviditet bygger på erfarenheter av användningen av läkemedlen från en lång period.

Även andra astmaläkemedel har visat sig vara trygga att använda. De astmaläkemedel som används allmänt har inte konstaterats öka risken för missbildningar.

Kortisonbehandling via munnen är möjlig när situationen kräver det. Behandlingen kan genomföras i vilket skede av graviditeten som helst.

Du ska inte sluta ta dina astmaläkemedel på grund av graviditeten.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä