Korsallergier

Man talar on korsallergi när en person som är allergisk för en förening, t.ex. björkpollen, får allergisymtom av en annan förening som liknar det ursprungliga allergenet.

Med preciserande blodprov kan man ta reda på om symtomen orsakas av ett korsreagerande protein eller om det är fråga om en direkt allergi. Dessa s.k. allergenkomponentundersökningar finns att få för centrala korsallergier som orsakar problem. Några av de viktigaste av dem är korsallergi för björkpollen och för nötter. En del av nötallergin är således en korsreaktion på björkpollen och en del av en mer sällsynt allergi som kan förknippas med svårare reaktioner.

Föregående sida

Uppdaterad  11.12.2019

Kyllä