Astma hos barn

Om barnet känner andnöd eller har en vinande andning kan det vara astma, som är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Utlösande faktorer är ofta en virusinfektion i luftrören, fysisk ansträngning och allergener.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä