Vertaistuen muodot

Vertaistuki on monimuotoista. Vertaistuen eri muodoista jokainen voi löytää itselleen ja omaan tilanteeseensa sopivimman. Vertaistukea tarjotaan kasvokkain, puhelimitse ja virtuaalisesti.

Henkilökohtainen vertaistuki

Vertaistuki voi olla spontaania kohtaamista kohtalotovereiden välillä. Vertaisten välinen tuki perustuu vastavuoroisuuteen, sillä molemmat ovat sekä tuen tarjoajia että vastaanottajia.

Organisoitu vertaistuki perustuu siihen, että vertaistukija jakaa tuettavan kanssa samanlaisen kokemuksen, mutta hän on jo pidemmällä omassa prosessissaan. Vertaistukija on yleensä vapaaehtoinen, tehtäväänsä koulutettu ja sitoutunut vaitioloon. Lue lisää sivulta: Kuka on vertaistukija?

Vertaistukea ryhmässä

Ryhmämuotoista vertaistukea organisoidaan monella eri tavalla. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Avoimeen ryhmään voi osallistua silloin kun haluaa. Suljettu ryhmä kokoontuu sovitusti ja edellyttää osallistujilta sitoutumista ryhmän tapaamisiin.

Vertaistukeen perustuvia ryhmiä ovat:

  • Vertaisryhmät, jonka kaikki jäsenet ovat vertaisia toistensa kanssa. Varsinaista ohjaajaa ei ole, mutta kokoonkutsuja on nimetty. Vertaisryhmät voivat kokoontua keskustelemaan tai jonkin muun aihepiirin kuten liikunnan, kulttuurin tai muun harrasteryhmän ympärille.
  • Vertaistukiryhmät, joissa on vapaaehtoinen, koulutettu vertaisohjaaja.
  • Vertaistukiryhmät, jossa on ammattilainen ohjaajana.
  • Internetin ja sosiaalisen median teemakohtaiset ryhmät tai yhteisöt. Ryhmissä on yleensä ylläpitäjä tai moderaattori.

Löydä vertaistukea

Vertaistalo kerää yhteen potilasyhdistysten tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä Vertaistalon hakukoneella.

Osallistu rohkeasti!

Vertaistukiryhmissä, ensitietopäivissä ja sopeutumisvalmennuskursseilla voi tavata muita saman kokeneita. Vertaistukiryhmiä ja ensitietokursseja järjestävät potilasyhdistykset sekä hoitoa tarjoavat tahot. Sopeutusvalmennus- ja muita kuntoutuskursseja järjestävät potilasyhdistykset sekä Kela.

Kysy lisää omasta potilasyhdistyksestäsi tai hoitavalta taholta!

Muualla Terveyskylässä

Tutustu myös Terveyskylän muihin virtuaalitaloihin, joista löytyy tietoa ja tukea eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. 

 


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Ei ole yhtä ainoaa tapaa järjestää vertaistukea.