Siirry sivun sisältöön

Vertaistuen muodot

Vertaistuki on monimuotoista. Vertaistuen eri muodoista jokainen voi löytää itselleen ja omaan tilanteeseensa sopivimman. Vertaistukea tarjotaan kasvokkain, puhelimitse ja internetin välityksellä.

Henkilökohtainen vertaistuki

Vertaistuki voi olla suunnittelematonta kohtaamista kohtalotovereiden välillä. Vertaisten välinen tuki perustuu vastavuoroisuuteen, sillä molemmat ovat sekä tuen tarjoajia että vastaanottajia.

Organisoitu vertaistuki perustuu siihen, että vertaistukija jakaa tuettavan kanssa samanlaisen kokemuksen, mutta hän on jo pidemmällä omassa prosessissaan. Vertaistukija on yleensä vapaaehtoinen, tehtäväänsä koulutettu ja sitoutunut vaitioloon.

Vertaistukea ryhmässä

Ryhmämuotoista vertaistukea järjestetään monella eri tavalla. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Avoimeen ryhmään voi osallistua silloin kun haluaa. Suljettu ryhmä kokoontuu sovitusti ja edellyttää osallistujilta sitoutumista ryhmän tapaamisiin.

Vertaistukeen perustuvia ryhmiä ovat:

  • Vertaisryhmät, joiden kaikki jäsenet ovat vertaisia toistensa kanssa. Varsinaista ohjaajaa ei ole, mutta kokoonkutsuja on nimetty. Vertaisryhmät voivat kokoontua keskustelemaan tai jonkin muun aihepiirin kuten liikunnan, kulttuurin tai muun harrasteryhmän ympärille.

  • Vertaistukiryhmät, joissa on vapaaehtoinen, koulutettu vertaisohjaaja.

  • Vertaistukiryhmät, joissa on ammattilainen ohjaajana.

  • Internetin ja sosiaalisen median teemakohtaiset ryhmät tai yhteisöt. Ryhmissä on yleensä ylläpitäjä tai muu valvoja.

Ei ole yhtä ainoaa tapaa järjestää vertaistukea.

Osallistu rohkeasti!

Vertaistukiryhmissä, ensitietopäivissä ja sopeutumisvalmennuskursseilla voi tavata muita saman kokeneita. Vertaistukiryhmiä ja ensitietokursseja järjestävät potilasyhdistykset sekä hoitoa tarjoavat tahot. Sopeutusvalmennus- ja muita kuntoutuskursseja järjestävät potilasyhdistykset sekä Kela.

Kysy lisää omasta potilasyhdistyksestäsi tai hoitavalta taholta!

Päivitetty 21.6.2023