Milloin vertaistukea voi suositella?

Vertaistukea voi suositella lähes aina. Arviota ei pidä tehdä potilaan puolesta, vaan potilaan on itse päätettävä, milloin aika on oikea. Älä suosittele vertaistukea siinä vaiheessa sairautta, kun potilas tarvitsee selvästi ammattilaisen tukea.


Kuva: HUS / Matti Snellman

Oikea-aikainen vertaistuki on liukuva käsite, sillä se on eri ihmisille eri kohdassa sairautta. Toinen tarvitsee vertaistukea jo diagnoosinsa ymmärtämiseen, toinen on valmis vertaistukeen vasta myöhemmin.

Vertaistukea kannattaa suositella, sillä ammattilaisen suosituksella on yleensä rohkaiseva vaikutus.

Vertaistukeen ei tule kuitenkaan painostaa. Vertaistuki on oikea-aikaista silloin, kun sairastunut itse sitä haluaa.

Sairastumisen alkuvaiheessa yleensä suositelluin vertaistuen muoto on henkilökohtainen vertaistuki. Vertaisryhmät ovat ajankohtaisia sitten, kun sairastunut jaksaa kuunnella ryhmän muiden osallistujien tarinat ja olla heidän tukenaan.

Kenelle, ja missä vaiheessa sairastumista vertaistuki on tehokkainta, ei ole vielä tutkimusten perusteella tarkkaa tietoa. Näyttää siltä, että

  • joku voi kokea, ettei hänellä ole voimia hankkia vertaistukea.
  • joku voi kokea, ettei hänellä ole voimia keskustella.
  • joku voi kokea, ettei hänellä ole tarvetta vertaistukeen.

Sitten, kun potilas tai omainen lähtee mukaan vertaistoimintaan, hän saattaa ihmetellä, miksi ei ole aikaisemmin osallistunut vertaistukeen: kokemus on niin hyvä.

Kuva: EJY / Johannes Romppanen

Vertaistuen tarjoaminen osana sairaalan palveluita tuo vertaistuen potilaalle jo hoitopolun alkumetreille. Toiminta vaihtelee sairaaloittain ja osastoittain. Lisätietoa eri alueiden toiminnasta löydät Vertaistalon Vertaistuki sairaalassa -sivulta.

HUS:n OLKA®-toiminnassa luodaan vertaistuen mahdollisuuksia eri kohtiin sairastuneen hoitopolkua. Vertaistukijoita on sairaalan käytävillä OLKA-pisteissä, poliklinikoilla sekä vuodeosastoilla. Yhdistykset tarjoavat monenlaista toimintaa sairaalan ulkopuolella. Näin potilaan on mahdollisimman helppoa tarttua vertaistukeen silloin, kun hän itse haluaa. Lisätietoa OLKA-toiminnasta löydät HUS:n sivuilta.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


tuki; potilasjärjestöt; vertaisryhmä; palvelupisteet; hoitotyö; palvelut; kokemusasiantuntijuus; vertaistukija; vertaistuki; vertainen; toivo; kokemuksellisuus

Päivitetty  25.10.2019