Siirry sivun sisältöön

Milloin vertaistukea voi suositella?

Vertaistukea voi suositella lähes aina. Potilaan on itse päätettävä, milloin aika on oikea. Älä suosittele vertaistukea silloin, kun potilas tarvitsee selvästi ammattilaisen tukea.

Vertaistuen oikeaa aikaa on vaikea määritellä, sillä ihmiset tarvitsevat tukea eri kohdissa sairautta. Yksi tarvitsee vertaistukea jo diagnoosin ymmärtämiseen, toinen on valmis vertaistukeen vasta myöhemmin.

Vertaistukea kannattaa suositella, koska ammattilaisen suosituksella on yleensä rohkaiseva vaikutus. Vertaistukeen ei tule kuitenkaan painostaa. Vertaistuki on oikea-aikaista silloin, kun sairastunut sitä itse haluaa.

Sairastumisen alkuvaiheessa suositelluin vertaistuen muoto on yleensä henkilökohtainen vertaistuki. Vertaisryhmät ovat ajankohtaisia silloin, kun sairastunut jaksaa kuunnella muiden osallistujien tarinoita ja olla heidän tukenaan.

Siitä, kenelle ja missä vaiheessa sairautta vertaistuki on tehokkainta, ei ole vielä tarkkaa tietoa. Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että

  • joku voi kokea, ettei hänellä ole voimia hankkia vertaistukea.

  • joku voi kokea, ettei hänellä ole voimia keskustella.

  • joku voi kokea, ettei hänellä ole tarvetta vertaistukeen.

Kun potilas tai omainen lähtee mukaan vertaistoimintaan, hän saattaa ihmetellä, miksei ole osallistunut jo aiemmin – kokemus voi olla niin hyvä.

Vertaistuen tarjoaminen osana sairaalan palveluita tuo vertaistuen potilaalle jo hoitopolun alkumetreille. Toiminta vaihtelee sairaaloittain ja osastoittain. Lisätietoa eri alueiden toiminnasta löydät Vertaistalon Vertaistuki sairaalassa -sivulta.

HUSin OLKA®-toiminnassa luodaan vertaistuen mahdollisuuksia sairastuneen hoitopolun eri kohtiin. Vertaistukijoita on sairaalan käytävillä olevissa OLKA-pisteissä, poliklinikoilla sekä vuodeosastoilla. Lisäksi yhdistykset tarjoavat monenlaista toimintaa sairaalan ulkopuolella. Näin potilaan on mahdollisimman helppoa tarttua vertaistukeen silloin, kun hän itse haluaa. Lisätietoa OLKA-toiminnasta löydät HUSin sivuilta.

Päivitetty 21.6.2023