Siirry sivun sisältöön

Vertaistuki hoitotyön tukena

Vertaistuki on kokemukseen perustuvaa tukea, jota voi antaa toinen saman kokenut. Vertaistuki voi toimia osana sairastuneen kuntoutusta ja siltana toipumisen elinkaaressa.

Ammattilaisten antama tuki ja vertaistuki eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan. Vertaistuki on kokonaan oma tukimuotonsa. Se ei korvaa ammatillisia palveluita vaan toimii niiden rinnalla.

Sairastuneella on tarve kertoa oma tarinansa ja kuulla muiden selviytymiskokemuksia. Näihin molempiin vertaistuki on täsmälääke.

Sairaalassa vertaistuki voi toimia konkreettisesti hoitotyön rinnalla. Vertaistuen tarjoaminen tapahtuu sairaalassa hyvin matalalla kynnyksellä, tarvittaessa potilaan vuoteen vierellä.

Ammattilaisena voi kysyä: "Haluatko jutella saman kokeneen kanssa?"

Tutkimuksissa vertaistuen on todettu muun muassa:

  • rohkaisevan potilasta luottamaan itseensä

  • auttavan keskusteluissa lääkärin kanssa

  • tukevan potilasta omahoitoon

  • vähentävän ahdistusta

  • vähentävän lääkkeiden käyttöä ja lääkärissä käyntejä.

Vertaistoiminnassa mukana olevat tunnistavat vertaistuen voiman. Kiitos, että sinä ammattilaisena tunnustat vertaisten roolin sairastuneiden ja heidän omaistensa auttajana!

Päivitetty 21.6.2023