Siirry sivun sisältöön

Mikä on Vertaistalo?

Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä tiivisti yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Vertaistalo on verkkopalvelu, joka auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistukea järjestetään sairauksien lisäksi monen eri elämän kriisitilanteen ja teeman ympärillä. Tavoitteena on potilaiden ja heidän läheistensä mahdollisimman vaivaton pääsy vertaistukipalveluihin ja yhdistyksille mahdollisuus vertaistuen välittämiseen.

Tietoa ja vertaiskokemuksia

Vertaistalossa kerrotaan, mitä vertaistuki on, tuen eri muodoista sekä siitä, mitä vertaistuesta saa. Palveluun kootaan myös vertaisvideoita ja kokemustarinoita niin vertaistukijoilta kuin vertaistukea saaneilta.

Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä Etsi vertaistukea -sivulta.

Vertaistalon toteuttajat

Vertaistalon sisällöistä ja palveluista vastaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa koordinoiva OLKA®. Verkkopalvelu on rakennettu tiiviissä yhteistyössä potilasjärjestöjen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. OLKA®-toimintaa ja Vertaistalon kehittämistä tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.