Testaa: Minustako vertaistukija?

Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus kyseisestä sairaudesta tai tapahtumasta. Vertaistukijaksi ryhtyessä on tärkeää miettiä omia voimavaroja ja elämäntilannetta.

​​​​​​​​

vertaistuki; vapaaehtoistoiminta; vapaaehtoinen; auttaminen; vertaistukija; testaa; testi; kokemus; terveys; vertainen; tukihenkilö; tukiryhmä; vertaisuus; sairastuminen

Kyllä

Päivitetty  29.4.2020