Testaa: Minustako vertaistukija?

Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus kyseisestä sairaudesta tai tapahtumasta. Vertaistukijaksi ryhtyessä on tärkeää miettiä omia voimavaroja ja elämäntilannetta.

Päivitetty  21.6.2023

Kyllä