Siirry sivun sisältöön

Vertaistuki läheisille

Vertaistuki tarjoaa myös sairastuneen läheisille mahdollisuuksia jakaa kokemuksia toisen saman kokeneen kanssa.

Vertaistukitoiminta on kokemustietoon perustuvaa tukea, joka pohjautuu jakamiseen ja kuuntelemiseen.

Vertaistukitoiminta on tärkeä tuen muoto, jonka keskiössä on toisilta samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä saatu tuki.

Vertaistuki eroaa muista tuen muodoista siinä, että se pohjautuu ihmisten omiin kokemuksiin ja oppeihin, joita jaetaan. Samanlainen elämäntilanne mahdollistaa toisen ymmärtämisen.

Mitä on vertaistukitoiminta?

Läheisille, kuten myös sairastuneelle, on tarjolla omaa vertaistukea. Vertaistuki on monimuotoista, ja jokainen voi etsiä itselleen sopivan muodon itselleen sopivassa vaiheessa. Vertaistuki voi olla organisoitua toimintaa tai itsestään syntyviä kohtaamisia.

Organisoidussa vertaistukitoiminnassa vertaistukija jakaa samanlaisen kokemuksen, mutta on jo pidemmällä omassa prosessissaan. Yleensä vertaistukija on vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu ja vaitiolovelvollinen.

Vertaisvideo

Leijonaemojen vertaistukiryhmän ohjaaja ja vertaisohjaajakouluttaja Satu Kuru kertoo vertaistukitoiminnasta.

Päivitetty 21.6.2023