Siirry sivun sisältöön

Suru terveyden menettämisestä

Sairastuminen tarkoittaa terveyden menettämistä. Ihmiset reagoivat menetykseen surulla.

Surulle pitää olla tilaa

Suru on kokonaisvaltainen prosessi, johon liittyy tunteita, ajatuksia, kehollisia tuntemuksia ja käyttäytymisen muutoksia. Tunteiden ilmaiseminen on tärkeää sekä henkisen että kehollisen terveyden kannalta. Surussa jokainen käyttää omia selviytymiskeinojaan ja löytää voimavaransa.

Mitä sairastuessa menettää?

  • Itseluottamusta. Itseluottamus laskee, kun ei pysty samanlaisiin suorituksiin kuin aikaisemmin. Jos sairaus vaikuttaa ulkonäköön, myönteinen minäkuva voi haavoittua.

  • Itsenäisyyttä. Avun vastaanottaminen voi tarkoittaa monelle itsenäisyyden menettämistä. Itsenäisyyden menettäminen voi olla hetkellistä tai pysyvää, ja se voi aiheuttaa menetyksen kokemuksia arjessa ja tulevaisuuden suunnitelmissa.

  • Tutun elämäntavan. Arjen sujumisen näkökulmasta tutun elämäntavan, kuten harrastuksen, menetys voi tuntua vähäiseltä, mutta sairastuneelle sillä voi olla suuri merkitys. Esimerkiksi se, ettei enää pysty tekemään käsitöitä, voi tarkoittaa tärkeimmän rentoutumiskeinon menettämistä.

  • Totutun sosiaalisen elämän. Sairastuminen voi vaikuttaa ihmissuhteisiin tai mahdollisuuksiin osallistua.

Vertaistuki voi olla juuri se, missä tulee kuulluksi ja ymmärretyksi, ja uusi identiteetti voi vahvistua.

Päivitetty 21.6.2023