Vatsa-aortan pullistuman hoito

Kun pullistuma kasvaa läpimitaltaan niin suureksi, että sen puhkeamisriski ylittää korjausleikkauksesta mahdollisesti aiheutuvat riskit aletaan pullistuman korjausta suunnittelemaan.

​Pullistuman riskirajana pidetään miesten kohdalla yli 5,5 cm läpimittaa ja naisten kohdalla yli 5,0 cm läpimittaa. Normaalikokoinen vatsa-aortta on läpimitaltaan noin 2 cm. 

Valtimonpullistumien hoitoon on kaksi menetelmää: Hoito voidaan toteuttaa viemällä suonen sisään kangaspäällysteinen metalliverkko tukemaan suonen seinämää eli stenttigrafti tai nykyisin harvemmin käytetty hoitomuoto on nukutuksessa tehtävänä avoleikkaus.

Avoleikkaus on iso, nukutuksessa tehtävä kirurginen toimenpide, johon liittyy merkittäviä riskejä. Leikkauksesta toipuminen vie myös aikaa, usein yli kuukaudenkin verran. Tämän hoitomuodon etuna on kuitenkin korjauksen hyvä pitkäaikaiskestävyys eikä se vaadi elinikäistä seurantaa toisin kuin suonensisäinen hoito.


Suonensisäinen hoito vai avoleikkaus?

Suonensisäinen hoito on tällä hetkellä pääsääntöisesti ensisijainen hoito, ja sillä hoidetaan noin 90 % vatsa-aortan pullistumista. Kaikki pullistumat eivät kuitenkaan sovellu suonensisäiseen hoitoon, jolloin avoleikkaus voi olla ainoa hoitovaihtoehto.

Avoleikkauksessa pullistunut osa suonta korvataan kankaisella keinosuonella eli verisuoniproteesilla. Suonensisäisessä hoidossa nivusten kautta pistorei’istä vatsa-aortan sisään viedään kangaspäällysteisestä metalliverkosta tehty putki (stenttigrafti), jolla pullistuma eristetään verenkierrosta. Tämän seurauksena paine pullistuman sisällä pienenee ja sen repeämisriski häviää. Yleensä pullistuma lähtee tämän jälkeen kutistumaan.

Suonen sisään asennettu kangaspäällysteinen metalliverkko saattaa kuitenkin ajan saatossa hieman liikkua tai sen ohi pullistumaan pääsee edelleen virtaamaan verta ja pullistuma paineistuu uudelleen. Tällaisissa tilanteissa pullistuma saattaa revetä. Näiden mahdollisten myöhäisongelmien välttämiseksi suonen sisäisesti metalliverkolla korjattuja pullistumia seurataan säännöllisin väliajoin, jotta mahdollisen pullistuman uudelleen paineistumiset pystytään havaitsemaan ja hoitamaan ennen, kuin ne aiheuttavat ongelmia. Seuranta kestää yleensä loppuiän ajan ja tapahtuu ultraääni- tai tietokonekuvauksella. 

Suonen sisäinen hoito on toimenpiteenä selvästi kevyempi kuin avoleikkaus ja se voidaan yleensä tehdä paikallispuudutuksessa potilaan ollessa hereillä. Mikäli pullistuma on muodoltaan sopiva suonen sisäistutteella hoidettavaksi, tämä hoitomuoto on yleensä mahdollinen vaikka henkilöllä olisi paljon muitakin sairauksia. 

Edellinen sivuSeuraava sivu