Gå till sidans innehåll

Behandling av bukaortaaneurysm

När diametern på ett aneurysm blir så stor att bristningsrisken är större än de eventuella riskerna med en korrigerande operation inleds planering för att korrigera aneurysmet.

Riskgränsen för aneurysm hos män anses vara diameter över 5,5 cm och hos kvinnor diameter över 5,0 cm. En normalstor bukaorta har diameter cirka 2 cm.

Det finns två metoder att behandla artäraneurysm: Behandlingen kan genomföras med ett tygklätt metallnät (stentgraft) som förs in i aortan för att stöda kärlväggen eller med den numera mer sällan använda behandlingsformen öppen operation i narkos.

En öppen operation är ett stort kirurgiskt ingrepp som görs i nedsövning och medför avsevärda risker. Återhämtningen efter operationen tar tid, ofta mer än en månad. Fördelen med denna behandlingsform är god hållbarhet på lång sikt för korrigeringen och den kräver inte livslång uppföljning så som den endovaskulära behandlingen.

Endovaskulär behandling eller öppen operation?

Endovaskulär behandling (behandling inuti ett blodkärl) är för närvarande den primära behandlingen och används vid cirka 90 % av bukaortaaneurysmen. Alla aneurysm lämpar sig inte för endovaskulär behandling och då kan öppen operation vara det enda behandlingsalternativet.

Vid en öppen operation ersätts en del av det utbuktande blodkärlet med ett vävt syntetiskt blodkärl (blodkärlsprotes). Vid endovaskulär behandling förs ett rör av tygöverdraget metallnät (stentgraft) in i bukaorta via stickhål i ljumskarna och isolerar aneurysmet från blodomloppet. Detta gör att trycket inuti aneurysmet minskar och bristningsrisken försvinner. Efter ingreppet börjar aneurysmen i allmänhet krympa.

Det tygöverdragna metallnätet som har satts in i blodkärlet kan dock med tiden börja röra på sig litet eller så kan blodet fortfarande flöda förbi det in i aneurysmet och trycket i aneurysmet ökar igen. I en sådan situation kan aneurysmet brista. För att undvika dylika komplikationer uppföljs aneurysm som korrigerats med stentgrafter med regelbundna mellanrum så att nya tryckökningar kan upptäckas och behandlas innan de orsakar problem.Uppföljningen är i regel livslång och görs med ultraljud eller datortomografi.

Den endovaskulära behandlingen är som ingrepp klart lättare behandling an öppen operation och kan atföras i lokalbedövning. Om ett aneurysm lämpar sig anatomiskt för behandling med en stentgraft är denna behandling i regel möjlig även om personen har många andra sjukdomar.

Stentgraft i bukaorta

Intravenös behandling av ett aneurysm i bukaortan, d.v.s. stentgraft i bukaortan.

Efter åtgärden har du instruerats att följa upp punktionsställena i ljumsken, det finns inga stygn i dem. I punktionsställena i ljumskarna kan det finnas blåmärken som brett ut sig till låret, detta är normalt. Det är naturligt att blåmärket breder ut sig från ljumsken till låret och hela benet. Det försvinner med tiden. Om blåmärket är mjukt och det inte framträder smärta eller en hård knöl på området, är detta helt normalt.

Punktionsstället blöder, några droppar i plåstret är normalt. Om plåstret är fullt och behöver bytas oftare än en gång per dag, kontakta avdelningen eller din närmaste hälsocentral. Det kan finnas en hår

ljumsken/på punktionsstället. Om knölen är oförändrad sedan du lämnat sjukhuset är allt bra. Om du plötsligt får en ny hård knöl, t.ex. stort som ett ägg, i ljumsken/på punktionsstället, kontakta avdelningen eller din närmaste hälsocentral.

Du kan duscha normalt dagen efter åtgärden.

De flesta patienter får lite feber efter operationen, det beror på det främmande materialet.

Efter åtgärden är målet att börja röra på sig så snart som möjligt, redan under åtgärdsdagen. Undvik ansträngning och påfrestande motion under cirka fem dygn efter ingreppet. Du får och ska gå!

Uppdaterad 15.8.2018