Gå till sidans innehåll

I Hjärnhuset finns nu ett omfattande informationspaket om stroke också på svenska!

I och med publiceringen av detta avsnitt finns allt innehåll i Hjärnhuset tillgängligt på både finska och svenska.

Publicerat 27.5.2024 klo 13.53

Hjärnhusets avsnitt om stroke har publicerats på svenska. I det här avsnittet behandlas teman som:

  • riskfaktorer för stroke och hur man kan påverka dem

  • hur man ska agera om man misstänker att man själv eller någon närstående har fått en stroke

  • hur olika cirkulationsstörningar i hjärnan behandlas

  • hur man fortsätter livet efter en stroke

Dessutom finns det information riktad till närstående. Anteckningsbok för vardagen och Guide för närstående till en person som haft en stroke har skapats i samarbete med Hjärnförbundet.

Cirka 14 000 personer i Finland drabbas av hjärninfarkt eller hjärnblödning varje år, varav en fjärdedel är i arbetsför ålder. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Finland.