Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet på Hälsobyns Min vårdväg och den digitala vårdvägen

Tillgänglighetsbeskrivningen visar vilka delar i Hälsobyns tjänster som är tillgängliga och hur icke-tillgängliga objekt kan användas.

Servicehelheten Hälsobyn är en webbtjänst för den specialiserade sjukvården som experterna har utvecklat tillsammans med patienterna. Servicehelheten omfattar tjänsterna Hälsobyn.fi, Min vårdväg och HälsobynPRO. Tjänsterna har producerats i samarbete med alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) koordinerar utvecklingen av tjänsterna.

Hälsobyn och de organisationer som producerar den strävar att garantera tillgängligheten till servicehelheten Hälsobyn i enlighet med kraven i lagen. Målet för alla tjänster är nivå AA i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG).

För mera information:

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller Hälsobyns servicekanal Min vårdväg. För tjänsterna Hälsobyn.fi, HälsobynPRO och Psykporten.fi se separata tillgänglighetsbeskrivningar.

Tjänsten Min vårdväg uppfyller delvis kraven i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar (WCAG) på nivå 2.1 AA. Underlåtenhet att uppfylla kraven eller undantag från kraven nämns nedan.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

 1. Underlåtenhet att beakta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller funktioner är tills vidare inte förenliga med kraven:

 1. Text kan inte väljas till alla videor i tjänsten (1.2.1).

 2. Rubrikerna i tjänstens innehåller brister och inkonsekvenser (1.3.1).

 3. I tjänsten finns etiketter (label) som inte har kopplats på behörigt sätt till inmatningsfältet samt etiketter som saknas helt t.ex. i alternativknapparna (1.3.1, 3.3.2).

 4. I distansmottagningen är avläsningsordningen för Deltagarantal och texten "Deltagare" sådan att informationen är svår att tolka. Information om det nya meddelandet fås inte heller med skärmläsaren när du för markören till länken Öppna diskussion. (1.3.2, 4.1.2)

 5. Vissa element i tjänsten har ingen synlig markör, t.ex. en hopplänk samt en knapp för att öppna och stänga mobilmenyn (2.4.7).

 6. Tjänsten innehåller visuella element vars färg mot bakgrunden inte motsvarar kontrastkraven, bl.a. kolumnerna i grafer (1.4.11).

 7. Inmatningsfältens obligatoriska karaktär har inte alltid angetts på behörigt sätt (1.3.1, 3.3.2).

 8. En del av elementen är märkta så att man inte får tillräckligt med information om dem eller deras funktion och/eller funktionen är svår att förstå (1.1.1, 1.3.1, 2.4,3, 4.1.2, 4.1.3).

 9. Innehållet i rullgardinen syns i tabbordning även om rullgardinen är stängd (1.3.2, 2.4.3, 2.4.7).

 10. Vissa illustrationer innehåller också onödiga textmotsvarigheter (1.1.1).

 11. Det finns brister i markeringen av felaktiga fält (3.3.1).

 12. Navigeringsordningen för tjänstens navigerade element är inte till alla delar logisk och intuitiv (2.4.3).

 13. Sidnavigeringen har inte alltid programmerats som sidnavigering och användaren får inte alltid reda på vilken sida han eller hon befinner sig på (1.3.1, 2.4.4, 4.1.2).

 14. Det finns bestämda rubriker för tjänstens övre nivå, men dessa saknas eller är inte unika (2.4.2).

 15. Tjänsten innehåller några små fel i anknytning till HTML-koden (4.1.2).

I tjänsten finns videor som har publicerats före 23 september 2020 och som inte är helt tillgängliga. Videor som har publicerats före 23 september 2020 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt. Tillgänglighetsredogörelsen kompletteras allteftersom upptäckte fel har korrigerats.

Denna beskrivning sammanställdes 30 september 2020. Beskrivningen grundar sig på en bedömning som gjorts av en tredje part om hur webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av Eficode Oy.

Beskrivningen granskades senast den 1 oktober 2020.

Du kan lämna respons om tillgängligheten till Min vårdväg med den allmänna responsblanketten genom att välja Min vårdväg och den tekniska responsblanketten som tjänst. Det tekniska stödet för Min vårdväg ansvarar för tillgängligheten till Min vårdväg och för behandlingen av respons.

Om du observerar att det finns problem med tillgänglighet på vår webbplats, ge först respons till den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar för att få svar. Om du inte är nöjd med svaret som du har fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Uppdaterad 13.1.2022