Gå till sidans innehåll

Iakttagande av dataskydd och behandling av personuppgifter i Hälsobyns hus

I Hälsobyns hus samlas eller behandlas personuppgifter i princip inte. Behandlingen av personuppgifter kan dock bli nödvändig, till exempel om du fyller i ett responsformulär och lämnar dina kontaktuppgifter eller använder en chattjänst som kräver autentisering.

När du använder Hälsobyns hus samlas eller sparas i regel inga personuppgifter om dig. Det finns dock vissa funktioner inom tjänsten där behandling av personuppgifter kan vara motiverad. Funktionerna, deras användningsområden och registerbeskrivningar finns intill.

Obs! Hälsobyns hus är en av de tre huvudprodukterna i servicehelheten Hälsobyn.fi. Andra produkter är tjänsterna Min vårdväg och HälsobynPRO. Mer information om behandlingen av personuppgifter i tjänsterna Min vårdväg och HälsobynPRO finns i tjänsternas egna beskrivningar om behandling av personuppgifter.

Om du ger respons antingen via formulären Ge respons eller Rapportera ett tekniskt problem och lämnar dina kontaktuppgifter (frivilligt), gäller Hälsobyns registerbeskrivning för personuppgifter som lämnas via formulären Ge respons och Rapportera ett tekniskt problem.

Om du använder en separat tjänst som kräver autentisering, till exempel chattjänsten som finns i Hälsobyns hus, gäller den specifika registerbeskrivningen för den tjänsten. Observera att inte alla separata tjänster kräver autentisering. Om tjänsten kräver autentisering berättar man om det separat på tjänstens introduktionssida.

Om du är forskare och är intresserad av att göra undersökningar om hälsobyn måste du fylla i Webropol-blanketten Är du intresserad av att göra undersökningar om Hälsobyn.

Om det gäller en begäran om publicering av en slutförd undersökning eller artikel kan du skicka in en begäran om publicering med Webropol-blanketten Anmäl undersökningen till Hälsobyns forskningsbank.

I båda fallen samlas personuppgifter in från forskaren eller anmälaren. Behandlingen av personuppgifter styrs av Hälsobyns registerbeskrivning över kontakter med anknytning till forskningsverksamhet.

Om du är en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården och vill hålla dig uppdaterad om nytt innehåll och nya tjänster som publiceras i Hälsobyn, kan du prenumerera på Hälsobyns nyhetsbrev för professionella. Behandlingen av personuppgifter i samband med nyhetsbrevet beskrivs i Hälsobyn-tjänsternas registerbeskrivning för nyhetsbrevet.

I Hälsobyns tjänster ordnas ibland tillfälliga enkäter, tävlingar och forsknings- eller intervjurekryteringar som kräver respondentens kontaktuppgifter. Du hittar dataskydds- och registerbeskrivningen för en enkät, tävling eller rekrytering i samband med enkäten, tävlingen eller rekryteringen.