​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hälsobyns® tjänster som stöd för social- och ​hälsovårds-reformen​

Välfärdsområdena kan dra nytta av Hälsobyns tjänster på ett mångsidigt och smidigt sätt som en del av tjänsterna inom social- och hälsovården i det egna området.

Hälsobyns tjänster utvecklas i samarbete med universitetssjukhusen i Finland. HUS fungerar som leverantör av ICT-tjänsterna för Hälsobyns tjänster och som tillverkare av CE-märkta programvaror.​