Gå till sidans innehåll

Hälsobyns® tjänster som stöd för social- och ​hälsovårds-reformen​

Välfärdsområdena kan dra nytta av Hälsobyns tjänster på ett mångsidigt och smidigt sätt som en del av tjänsterna inom social- och hälsovården i det egna området.

Hälsobyns tjänster utvecklas i samarbete med universitetssjukhusen i Finland. HUS fungerar som leverantör av ICT-tjänsterna för Hälsobyns tjänster och som tillverkare av CE-märkta programvaror.​

Hälsobyns® tjänster som stöd för social- och ​hälsovårds-reformen​

Välfärdsområdena kan dra nytta av Hälsobyns tjänster på ett mångsidigt och smidigt sätt som en del av tjänsterna inom social- och hälsovården i det egna området.

Hälsobyns tjänster utvecklas i samarbete med universitetssjukhusen i Finland. HUS fungerar som leverantör av ICT-tjänsterna för Hälsobyns tjänster och som tillverkare av CE-märkta programvaror.​

Aktu​ellt

För Östra Nylands välfärdsområde planeras en fortsättning av den digitala vårdvägen för graviditetsdiabetes mellan rådgivningen och specialistvården

I Finland får var femte gravid kvinna diagnosen graviditesdiabetes. Med graviditesdiabetes menas avvikande glukosmetabolism (sockeromsättning) som konstateras under graviditeten. Publicerad 3.4.2024

Hälsobyns tjänster sparar vårdpersonalens arbetstid och höjer medborgarnas livskvalitet – tjänsternas fördelar bedömdes uppgå till hundratals miljoner euro

De digitala tjänsterna förväntas stödja hälso- och sjukvårdstjänsterna för medborgarna och göra vårdpersonalens arbete smidigare. Hälsobyns tjänster används i stor utsträckning nationellt och deras verkningsfullhet har nu utvärderats av ekonomiexperter. Personal inom social- och hälsovården bedömer att Hälsobyns tjänster frigör upp till 25 minuter tid för patientarbete per dag.Publicerad 3.4.2024

Den digitala vårdvägen för barn med diabetes minskar antalet sjukhusdygn och föräldrarnas inkomstbortfall

När behandling med insulinpump för ett barn inleds på en digital vårdväg minskar avdelningsvården med upp till 200 dagar och sparar resurser. Föräldrarnas arbetsfrånvaro sjunker. Publicerad 3.4.2024