Gå till sidans innehåll

Information om tjänsten Hälsobyn.fi

Hälsobyn.fi är en offentlig webbtjänst. Innehållet har producerats av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillsammans med tjänstens användare.

Hälsobyns tjänster

 • lämpar sig särskilt väl för uppföljning av livskvalitet, symtom och levnadsvanor, för att stöda livshanteringen samt för de som lever med en långvarig sjukdom

 • kompletterar den traditionella hälsovården och det traditionella sociala arbetet

 • stöder människors möjligheter att upprätthålla sitt välbefinnande

 • sammanför patienten, invånaren och vårdpersonalen inför gemensam information och vägledning

 • är alltid öppna

 • är tillgängliga var som helst, så länge användaren har en nätverksanslutning och en dator, surfplatta eller smarttelefon.

Hälsobyn består av tre delar:

 1. Hälsobyns hus, det vill säga Hälsobyns webbplats som är öppen för alla

 2. Min vårdväg. den digitala servicekanalen

 3. HälsobynPRO, serviceportalen för vårdpersonal (på finska)

Hälsobyns hus är tillgängliga för alla utan inloggning. För att använda Min vårdväg och HälsobynPRO krävs inloggning.

Vem utvecklar Hälsobyn?

Hälsobyn utvecklas av hundratals yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillsammans med tjänstens användare. Hälsobyn är starkt kopplad till universitetsforskning, vilket garanterar att vården och informationen är tillförlitlig.

Vid utvecklandet av tjänsterna samarbetar man med projekt som utvecklar välfärdsområdenas nationella e-hälsotjänster samt med patienter, patientföreningar och högskolor

Hälsobyn och välfärdsområdena

Servicebehoven hos invånarna och vårdpersonalen inom välfärdsområdet är utgångspunkten för planeringen av servicehelheten Hälsobyn.

Välfärdsområdena kan använda Hälsobyns tjänster som en del av tjänsterna inom social- och hälsovården i det egna området. Tjänsterna i Hälsobyn kan utformas till en helhet som passar välfärdsområdet.

Hälsobyn erbjuder välfärdsområdena

 • en individuell och övergripande användarupplevelse för både vårdpersonal och invånare

 • ett smidigt ibruktagande och en möjlighet till gemensam utveckling

 • stöd till digital kompetens och användningen av digitala servicekanaler.

Fråga mer om Hälsobyn och välfärdsområdena: